CHRIS HOPKINSON

PŘEKLADY DO ANGLIČTINY

Ceník

Ceník služeb

služba cena za normostranu výchozího textu
překlad z češtiny do angličtiny 30 EUR
korektury anglického textu 10–40 EUR (podle úrovně a obtížnosti textu)
převod z EUR na CZK podle aktuálního kurzu ČNB ke dni vystavení faktury
platba bankovním převodem

 

Co je to normostrana?

Stránky textů se různí podle velikosti a typu písma. Proto překladatelé k výpočtu ceny využívají stanovenou jednotku, takzvanou normovanou stranu (normostranu).

Normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer. Tedy stránka ve Wordu s písmem Times New Roman a s velikostí 12 znamená v praxi 1,5 až 2 normostrany. Počet znaků ve vašem dokumentu snadno zjistíte kliknutím na údaj „Slova“ na stavovém řádku dole v okně Wordu.

Christopher Hopkinson, Ph.D.
překlady do angličtiny
korektura anglických textů
Jantarová 3347/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, tel.: 604 165 755, e-mail: mail@hopkinson.cz